fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Biografie > Gustav Robert Kirchhoff
Fizyka - Gustav Robert Kirchhoff

Gustav Robert Kirchhoff (ur. 12 marca 1824 w Królewcu - zm. 17 października 1887 w Berlinie) - niemiecki wybitny fizyk.Urodził się w Królewcu, jako trzeci syn radcy prawnego. Podczas studiów na miejscowym uniwersytecie oraz po ich ukończeniu zajmował się głównie badaniem prądów elektrycznych. Wynalazł silne ogniwo elektryczne (znane pod jego nazwiskiem), które składało się z cynku i węgla, a jako elektrolit i depolaryzator użył kwasu siarkowego i azotowego. W latach 1845-1848 odkrył prawa przepływu prądu elektrycznego stanowiące podstawę teorii obwodów elektrycznych, nazwane później na jego cześć prawami Kirchhoffa:
- pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, iż suma algebraiczna prądów przepływających przez wszystkie przewody w sieci łączące się w jednym punkcie jest równa zeru,
- drugie prawo Kirchhoffa mówi, iż suma algebraiczna sił elektromotorycznych wewnątrz dowolnego obwodu zamkniętego jest równa sumie iloczynów natężenia prądów i oporów elektrycznych w różnych częściach tego obwodu.


W 1850 r. został profesorem we Wrocławiu, zaś mając 30 lat podjął pracę na uniwersytecie w Heidelbergu. W 1857 r. podał ogólną teorię przepływu prądu w przewodnikach. W 1858 r. przedstawił tzw. równanie telegraficzne, za pomocą którego wykazał, że wzdłuż przewodów rozchodzi się "fala elektryczna", na którą nakłada się podobna fala odbita (o kierunku przeciwnym). Wykazał też, że fale te rozchodzą się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Odkrycie to przyczyniło się do powstania jednolitej teorii fal Maxwella.
Inne prace związane z elektrycznością Kirchhoffa dotyczyły obliczania pojemności kondensatorów oraz związane były z badaniami pól elektrycznych. Prowadził również badania nad wzajemnym oddziaływaniem pól elektrycznych i magnetycznych z mechanicznymi naprężeniami i odkształcaniem materiałów. Zainteresowania Kirchhoffa obejmowały również inne dziedziny fizyki. Zajmował się optyką, ciepłem, mechaniką ciał stałych, hydrodynamiką, fizyką matematyczną i teorią sprężystości.
Zasługą Kirchhoffa w dziedzinie zjawisk świetlnych, a w szczególności analizy spektralnej, było odkrycie absorpcji światła, co umożliwiło identyfikację pierwiastków znajdujących się na Słońcu i na innych obiektach kosmicznych. Dzięki analizie spektralnej odkrył pierwiastki: cez i rubid.
Jego odkrycia przyczyniły się do nadania mu wielu tytułów akademii naukowych.

(mojaenergia.pl)« powrót do strony głównej Biografii

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 I prawo Kirchhoffa
II prawo Kirchhoffa
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna