fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Doświadczenia fizyczne > Amplituda, okres, faza
Fizyka - Ruch drgający - Amplituda, okres, faza

Na poniższych trzech rysunkach przedstawiliśmy wychylenie x jako funkcję czasu t dla różnych prostych ruchów harmonicznych.

Rysunek 1
Na rysunku tym wykresy mają jednakowe amplitudy A i okresy T.


Przyjąłem, że:


Jednakże każdy z wykresów ma inne fazy początkowe:


gdzie indeksy oznaczają kolejno wykres czarny, czerwony i zielony. Wykres czarny przyjęliśmy jako punkt odniesienia dla pozostałych wykresów (dlatego jego faza jest równa zeru). Zauważ jeszcze, że
Rysunek 2
Teraz wszystkie wykresy mają jednakową fazę początkową φ oraz okresy T.
Przyjąłem, że:


gdzie indeksy oznaczają kolejno wykres czarny, czerwony i zielony.
Każdy z wykresów ma jednak różne amplitudy, i tak:


Stąd:
Rysunek 3
Każdy z wykresów ma jednakową amplitudę oraz fazę początkową (np. równą zeru).
Przyjąłem, że:


gdzie indeksy kolejno oznaczają wykres czarny, czerwony i zielony.
Każdy z wykresów ma jednak różne okresy:


Korzystając ze wzoru na okres w ruchu harmonicznym prostym...


...wyliczymy wartości ω dla poszczególnych wykresów:


Stąd:

« powrót do listy doświadczeń
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Ruch harmoniczny (drgający)
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna