fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Podstawowe pojęcia fizyczne

Fizyka - Teoria - Wektory i skalary

Masa, siła, droga, czas, natężenie prądu, napięcie itp. - są to przykłady wielkości fizycznych. Wśród wielkości fizycznych można wyróżnić wielkości skalarne, zwane krótko skalarami i wielkości wektorowe, zwane wektorami.
Skalary to wielkości, które posiadają jedną cechę, to jest wartość liczbową.
Wektory to wielkości, które oprócz wartości liczbowej posiadają kierunek, zwrot, a niektóre posiadają również punkt zaczepienia (przyłożenia).
Wartość liczbowa skalaru to ilość jednostek danej wielkości.
Wektor na płaszczyźnie to uporządkowane dwa punkty - początek i koniec. Wartość liczbowa wektora to liczba jednostek danej wielkości (podobnie jak u skalarów). Natomiast kierunek wektora to prosta, na której leży ten wektor. Zwrot wektora narzuca kolejność: początek - koniec wektora (inaczej mówiąc, zwrot to wyszczególnienie jednej ze stron na kierunku). Punkt zaczepienia jest początkiem wektora - nie trzeba podawać dodatkowo innych cech.

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 13
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna