fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Podstawowe pojęcia fizyczne

Fizyka - Teoria - Działania na wektorach - dodawanie

Dodawanie (składanie) wektorów to znajdywanie wektora wypadkowego, czyli jednego takiego wektora, który zastępuje kilka innych wektorów z tym samym skutkiem. Te kilka wektorów to tzw. wektory składowe.
Rozpatrzymy składanie wektorów w kilku przypadkach:

a) Dane są wektory a i b o jednakowych kierunkach i zwrotach:

Wektor wypadkowy wyznaczamy, rysując najpierw wektor a, następnie do jego końca zaczepiamy wektor b. Pamiętać trzeba o zachowaniu cech wektorowych - wartości, kierunku i zwrotu.
Wykonane działanie zapisujemy:
Wartość liczbowa wektora:

b) Dane są wektory a i b o jednakowych kierunkach i przeciwnych zwrotach:

Wektor wypadkowy rysujemy podobnie jak w punkcie a). Do końca wektora a przykładamy początek wektora b, zachowując wartości, kierunki i zwroty.
Wykonane działanie zapisujemy:
Wartość liczbowa wektora:

c) Dane są wektory a i b o kierunkach prostopadłych do siebie:

Rysujemy wektory a i b zaczepione w jednym punkcie, z zachowaniem ich kierunków, wartości i zwrotów. Następnie rysujemy równoległobok - przez koniec każdego z wektorów prowadzimy równoległe proste do kierunku wektora drugiego. Wektor wypadkowy jest wektorem utworzonym z przekątnej równoległoboku. W tym przypadku warto również przypomnieć, że prostokąt też jest równoległobokiem. :)
Wykonane działanie zapisujemy:
Wartość liczbowa wektora (korzystamy śmiało z tw. Pitagorasa):

d) Dane są dwa wektory a i b o dowolnych kierunkach:

W celu wyznaczenia wektora wypadkowego, postępujemy tak samo, jak w punkcie c).
Wykonane działanie zapisujemy:
Obliczenie wartości należy już do rzeczy trudniejszych. :)

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna