fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Pole grawitacyjne

Fizyka - Teoria - Natężenie pola grawitacyjnego

Natężeniem pola grawitacyjnego nazywamy wielkość fizyczną, której miarą jest iloraz siły działającej na masę próbną (ciało próbne), umieszczoną w danym punkcie pola, do tej masy.


Jednostka natężenia pola:


Odpowiedzmy sobie na pytanie:
Od czego zależy natężenie pola grawitacyjnego w polu pojedynczej kulistej masy M (w polu centralnym)?

W danym punkcie pola P umieszczamy masę próbną m. Na masę tę działa siła grawitacji:

Zatem:

Natężenie nie zależy od masy próbnej.
Natężenie charakteryzuje punkt pola, a nie to, co znajduje się w punkcie.

W przypadku pola pochodzącego od kilku mas źródłowych zachodzi nakładanie się pół, tzw. superpozycja. Natężenie pola jest wtedy wektorem wypadkowym poszczególnych natężeń źródłowych.


We wnętrzu kuli jednorodnie wypełnionej masą natężenie pola rośnie liniowo wraz ze wzrostem odległości od jej środka. Na zewnątrz kula wytwarza pole centralne, którego natężenie maleje z kwadratem odległości od środka kuli, czyli wg wzoru

Zauważmy, że natężenie pola ma wartość maksymalną na powierzchni planety (kuli). W pobliżu powierzchni Ziemi (na niewielkich obszarach sięgających wysokości kilkuset metrów) natężenie pola ma stałą wartośćW tym miejscu uznajemy, że linie sił pola są równoległe, czyli mamy pole jednorodne. Ruch swobodny w polu jednorodnym został omówiony w dziale nr 9.


Zobacz też: Ruch ciała w polu jednorodnym

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna