fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Hydrodynamika i hydrostatyka

Fizyka - Teoria - Siła parcia. Prawo Pascala
Mamy naczynie wypełnione cieczą. Jeśli na tłok o powierzchni S działa siła F, wytwarzając pod tłokiem ciśnienie

to obserwujemy, że przez otworki w ścianach woda wytryskuje w jednakowy sposób, prostopadle do ściany naczynia. Czyli jeżeli na ciecz jest wywierane ciśnienie, to ciecz zawarta w naczyniu wywiera nacisk na jego ściany. Siła nacisku cieczy nazywana jest siłą parcia.


Na podstawie powyższej obserwacji można sformułować prawo Pascala:
Ciśnienie wytworzone w cieczy przez siłę zewnętrzną jest jednakowe w każdym jej punkcie.


Rozpatrzmy pewną ilość cieczy, znajdującą się w cylindrycznym naczyniu (czyli np. szklance).

Ciecz ta działa na dno i ściany naczynia siłą zwaną parciem lub siłą parcia. Oczywiście poszczególne warstwy cieczy również działają na siebie siłą parcia.Obliczymy parcie słupa cieczy o wysokości h na dno naczynia. Siłą parcia jest ciężar tego słupa cieczy:

gdzie:
γ - ciężar właściwy cieczy,
V - objętość słupa cieczy.

Ponieważ ciężar właściwy to iloczyn gęstości i przyspieszenia grawitacyjnego (ziemskiego)

to powyższy wzór można zapisać również:
gdzie:
ρ - gęstość cieczy,
g - przyspieszenie ziemskie.

Objętość to oczywiście iloczyn pola powierzchni podstawy naczynia i jego wysokości:

gdzie:
S - pole podstawy naczynia.

Zatem wzór na siłę parcia:


Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna