fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Gaz doskonały - teoria kinetyczno-molekularna, bilans cieplny

Fizyka - Teoria - Gaz dosknały

Gaz to układ złożony z dużej liczby cząsteczek, atomów lub cząsteczek oddziałujących między sobą tak słabo, że mogą się poruszać w całej dostępnej dla nich przestrzeni.

Gaz doskonały spełnia następujące założenia:
1. cząsteczki oddziaływają ze sobą jedynie w czasie zderzenia, co oznacza, że pomiędzy zderzeniami poruszają się one ruchem jednostajnym prostoliniowym;
2. zderzenia są doskonale sprężyste;
3. objętość cząsteczek jest zaniedbywanie mała (są to tak zwane punkty materialne).

Ponieważ liczba cząsteczek gazu jest zwykle bardzo duża, do ich opisu posługujemy się wartościami średnimi takimi jak:
1. średnia droga swobodna l to przeciętna odległość, jaką przebywa cząsteczka gazu między zderzeniami;
2. średnia prędkość v (często dla zaznaczenia "średniości" nad v jest kreseczka;
3. średni czas między zderzeniami t.

Pomiędzy tymi wielkościami zachodzi związek:


Gaz doskonały jest modelem gazu rzeczywistego. Gdy gaz rzeczywisty jest dostatecznie rozrzedzony (np. powietrze atmosferyczne), to można go traktować jako gaz doskonały.


Zobacz też: Ruch jednostajny prostoliniowy Zderzenia doskonale sprężyste

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 6
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna