fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Gaz doskonały - teoria kinetyczno-molekularna, bilans cieplny

Fizyka - Teoria - Energia wewnętrzna gazu

Energia wewnętrzna U dowolnego ciała zdefiniowana jest jako suma energii kinetycznych i energii potencjalnych wszystkich cząsteczek wchodzących w skład ciała.

Obecnie interesuje nas energia wewnętrzna gazu doskonałego. Cząsteczki gazu doskonałego nie oddziałują ze sobą, więc ich energia potencjalna jest równa zeru. Zatem energia wewnętrzna U gazu doskonałego jest sumą energii kinetycznych wszystkich jego N cząsteczek.


Z poprzedniego paragrafu wiemy, że:


Liczba cząsteczek N to iloczyn liczby moli gazu n i liczby Avogadra NA


Otrzymujemy:


Wzór możemy uprościć, stosując wyprowadzenie na stałą Boltzmanna...


...stąd ostateczny wzór na energię wewnętrzną gazu doskonałego przyjmuje postać


W rozwiązywaniu zadań może przydać się związek między masą gazu m a ilością moli n:


gdzie μ to masa molowa gazu.

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 11
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna