fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Pole elektrostatyczne

Fizyka - Teoria - Natężenie pola elektrostatycznego

Ładunki działają na siebie wzajemnie. Wynika stąd, że wokół każdego ładunku występuje obszar, w którym działają siły elektrostatyczne. Obszar ten nazywamy polem elektrycznym. Pole elektryczne stałe w czasie nazywamy polem elektrostatycznym. Podobnie, jak w polu grawitacyjnym, tak i tu pole obrazują linie pola, czyli linie, do których wektor natężenia pola w każdym punkcie jest styczny.

Natężeniem pola elektrostatycznego nazywamy wielkość fizyczną, której miarą jest iloraz siły działającej na ładunek próbny umieszczony w danym punkcie pola, do wartości tego ładunku próbnego.


Zadajmy pytanie:
Od czego zależy natężenie pola elektrostatycznego w polu pojedynczego ładunku punktowego – w polu centralnym?

W danym punkcie pola P występującego wokół ładunku Q umieszczamy ładunek próbny q0. Na ładunek ten działa siła:


Liczymy więc natężenie pola E:


Natężenie nie zależy od ładunku próbnego.

Jeżeli kilka punktowych ładunków elektrycznych wytwarza w przestrzeni pole elektrostatyczne, to natężenie w danym punkcie pola jest sumą wektorową natężeń pól wytwarzanych przez każdy z tych ładunków niezależnie.
Jest to treść zasady superpozycji.Zobacz też: Superpozycja i dipol elektryczny Zadanie 6 Zadanie 13 Zadanie 14 Zadanie 16 Zadanie 18

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Rozwiązane zadania do tego działu
Kondensatory
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna