fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Pole elektrostatyczne

Fizyka - Teoria - Praca w polu elektrostatycznym

A. Pole centralneRuch ładunku q jest jednostajny, działające na niego siły, tj. coulombowska i zewnętrzna (wykonująca pracę) – muszą się równoważyć (zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki):


Ponieważ na drodze AB zewnętrzna siła jest zmienna, do obliczenia pracy posłużymy się siłą wyliczoną ze średniej geometrycznej:


Wykonana praca:


A więc podstawiamy naszą siłę:


Zauważmy jeszcze dwa wnioski:
- praca w polu elektrostatycznym nie zależy od toru, po którym jest wykonywana,


- praca wykonana w polu elektrostatycznym po torze zamkniętym jest równa zeru.


Powyższe wnioski charakteryzują tzw. pole zachowawcze, tak więc pole elektrostatyczne jest zachowawcze, a siły coulombowskie są siłami zachowawczymi.


B. Pole jednorodne


Zobacz też: Praca I zasada dynamiki Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 17

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Rozwiązane zadania do tego działu
Kondensatory
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 13
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna