fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Kondensator

Fizyka - Teoria - Pojemność kondensatora

Kondensator jest układem przewodników służącym do gromadzenia ładunków elektrycznych. Istnieją różnego typu kondensatory, ale my ograniczymy się do omawiania tylko kondensatora płaskiego. Stanowią go dwie wzajemnie odwzorowane płyty metalowe (okładki), a jego pojemność możemy obliczyć ze wzoru:


gdzie:
S - powierzchnia czynna okładek,
d - odległość między okładkami kondensatora,
ε0 - przenikalność elektryczna próżni (stała),
εR - względna przenikalność elektryczna dielektryka wypełniającego przestrzeń między okładkami (liczba niemianowana).

Dla kondensatora próżniowego εR = 1.
Dielektryk (εR > 1) zwiększa pojemność kondensatora εR razy.

Pojemność kondensatora płaskiego możemy również obliczyć korzystając ze wzoru na pojemność elektryczną, przy czym potencjał elektryczny zastępujemy różnicą potencjałów, czyli napięciem:


Jeśli interesujesz się tym, jak wyprowadzić powyższe wzory, kliknij poniżej na temat "Kondensator - pojemność elektryczna".


Zobacz też: Kondensator - pojemność elektryczna Zadanie 7 Zadanie 11 Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 14

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Rozwiązane zadania dotyczące tego działu
Pole elektrostatyczne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 13
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna