fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Prąd elektryczny I

Fizyka - Teoria - Opór elektryczny. Prawo Ohma

Dany jest odcinek obwodu AB, na schemacie zaznaczony jako opornik. Do końców tego opornika przyłożymy napięcie, którego wartość możemy regulować dzięki opornicy suwakowej podłączonej jak na schemacie.


Napięcie podawane na odcinek AB równe jest napięciu miedzy punktami CD (potencjały punktów C i A są sobie równe, podobnie jak punktów D i B). Gdy suwak opornicy przesuwamy do góry, napięcie między punktami C i D rośnie, ze względu na oddalanie się punktów C i D od siebie. Rośnie więc też napięcie między punktami A i B. Z pomiarów, które przeprowadzamy, spostrzegamy, że ze wzrostem napięcia na odcinku AB, natężenie prądu płynącego w tym odcinku też rośnie.


Gdy ułożymy iloraz tych wielkości, to ze względu na proporcjonalność, okaże się, że jest on dla danego odcinka stały:


Możemy więc sformułować prawo Ohma dla odcinka obwodu
Natężenie prądu, który płynie w odcinku obwodu, jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców tego odcinka.
Ten stały dla danego odcinka iloraz jest miarą tzw. oporu elektrycznego odcinka obwodu i oznaczamy go literą R.


Jednostką oporu elektrycznego w układzie SI jest om (Ω).
Jest to oporność takiego przewodnika, w którym płynie prąd o natężeniu 1 ampera po przyłożeniu napięcia 1 wolta.

Sprawdź, jak wykonać pomiar rezystancji uziemienia »


Zobacz też: Georg Simon Ohm Zadanie 2 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 8 Zadanie 11 Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 14 Zadanie 15 Zadanie 16 Zadanie 17 Zadanie 22 Zadanie 24

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Rozwiązane zadania dotyczące tego działu
Prąd elektryczny II
Pole elektrostatyczne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna