fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Prąd elektryczny I

Fizyka - Teoria - Praca i moc prądu stałego

Podczas przepływu prądu o natężeniu I, dodatni ładunek q = I . t przemieszcza się od potencjału wyższego V1 do potencjału niższego V2 (V2 < V1).
Potencjalna energia elektryczna tego ładunku q ulega zmianie o


Znak minus oznacza, że energia ta maleje.
Zgodnie z zasadą zachowania energii, przekształca się ona w inną postać energii. Jest nią ciepło, zwane ciepłem Joule'a. Jeśli na przykład przez opornik R płynie prąd, to wzrasta temperatura przewodnika, czyli wzrasta jego energia wewnętrzna. Jeśli oznaczymy przez W pracę wykonaną przez prąd (ciepło), to zasadę zachowania energii możemy zapisać w następujący sposób:

stąd:

Moc prądu stałego P zdefiniowana jest wzorem:


Jednostką mocy oczywiście jest wat:


Korzystając ze wzoru na opór elektryczny (prawo Ohma), pracę i moc prądu stałego możemy zapisać następującymi równoważnymi wzorami:Zobacz też: Praca Moc Praca (energia) w polu elektrycznym Zasada zachowania energii Zadanie 17 Zadanie 18 Zadanie 19 Zadanie 20 Zadanie 21 Zadanie 22 Zadanie 23 Zadanie 24 Zadanie 25

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Rozwiązane zadania dotyczące tego działu
Prąd elektryczny II
Pole elektrostatyczne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna