fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Ruch jednostajny prostoliniowy

Fizyka - Teoria - Składanie ruchów jednostajnych prostoliniowych

Czasami spotykamy takie ruchy, w których porusza się nie tylko rozpatrywane ciało, ale i układ odniesienia, czyli środowisko, w jakim znajduje się nasze ciało. Przykładem takiego zjawiska może być łódka pływająca w rzece.

Prędkość łódki względem wody nazywamy prędkością względną vw, a prędkość wody względem brzegu prędkością unoszenia vu.
Ruch łódki względem brzegu odbywa się jednocześnie z prędkościami vw i vu i jest on także jednostajny (bo ruchy łódki i rzeki są jednostajne).


W przypadku gdy kierunek vw jest prostopadły do linii brzegu:


Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna