fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Prąd elektryczny II

Fizyka - Teoria - Siła elektromotoryczna

Urządzenia, które wytwarzają różnicę potencjałów (napięcie) między dwoma punktami (np. ogniwa, prądnice), nazywamy źródłami siły elektromotorycznej (SEM), którą zwyczajowo oznaczamy przez ε.
Spójrzmy na rysunki:


Jeżeli mamy obwód, taki jak powyżej, to płynie w nim prąd o natężeniu I od bieguna baterii o potencjale wyższym (+) przez opór zewnętrzny R do bieguna o potencjale niższym (-), a następnie wewnątrz baterii, od jej bieguna (-) do bieguna (+), przeciwnie do linii sił pola elektrycznego.
Opór rW to tzw. opór wewnętrzny obwodu.
Działanie źródła SEM jest podobne do działania pompy, która powoduje przepływ wody z niższego na wyższy poziom.

Siłę elektromotoryczną źródła ε definiujemy wzorem


Jednostką SEM jest wolt


A więc można powiedzieć, że:
Siła elektromotoryczna jest równa liczbowo pracy, jaką wykona źródło prądu przeciw siłom pola elektrycznego, przenosząc ładunek q od bieguna o potencjale niższym do bieguna o potencjale wyższym.
Źródło SEM wykonuje pracę W kosztem dostarczonej energii. W ogniwach kosztem energii chemicznej, w prądnicach - mechanicznej.
Moc źródła określa wartość pracy, jaką wykona źródło w każdej sekundzie:


Pomiaru siły elektromotorycznej ogniwa ε dokonujemy za pomocą woltomierza o bardzo dużym oporze wewnętrznym, podłączając go do biegunów ogniwa.


Zobacz też: Potencjał Natężenie prądu Moc Woltomierz

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prąd elektryczny I
Zadania do tego działu
Wyznaczanie różnicy potencjałów między dwoma punktami obwodu z prądem
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna