fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny

Fizyka - Teoria - Ruch zmienny. Prędkość średnia. Prędkość chwilowa

Ruch zmienny to ruch, w którym droga przebywana przez ciało nie jest proporcjonalna od czasu. Prędkość średnia jest to stosunek drogi Δs przebytej przez ciało do czasu Δt:


Gdy uważnie się przyjrzysz, wzór ten jest identyczny ze wzorem na prędkość z poprzedniego rozdziału (Δ jest tutaj tylko dla celów estetycznych).

Ruch jednostajny
Ruch zmienny
Ciało przebywa ruchem jednostajnym drogę z punktu A do punktu B o długości 1km w czasie 6 minut.
vA = 10 km/h
vB = 10 km/h

Prędkości te są równe, bo w ruchu jednostajnym prędkość nigdy się nie zmienia. Zatem prędkość średnia też jest równa 10km/h.
Ciało przebywa ruchem zmiennym drogę z punktu A do punktu B o długości 1km w czasie 6 minut.
vA = 3 km/h
vB = 20 km/h

Jak widać, prędkość zmieniała się wraz z upływem czasu (tutaj rosła). Prędkość średnią wyliczamy z powyższego wzoru i otrzymujemy 10 km/h (pamiętaj, że 6 min to 0.1 godziny). Otrzymaliśmy identyczne prędkości średnie. Oznacza to, że prędkość średnia w ruchu zmiennym, to prędkość, z jaką powinno się poruszać ciało, by dotrzeć do celu ruchem jednostajnym.

Jak natomiast wyliczyć w ruchu zmiennym prędkość rzeczywistą, czyli taką, jaka jest w danej chwili? Prędkością chwilową dla samochodu jest prędkość pokazywana w danej chwili przez prędkościomierz.
Prędkość chwilową (rzeczywista) określamy wzorem:


Prędkość chwilowa jest więc pochodną drogi po czasie w danej chwili t0.
Pewnie definicja pochodnej jest dla Ciebie trudną sprawą, ale jeśli nie, to wiesz, że prędkość chwilowa jest równa tangensowi kąta nachylenia stycznej do krzywej s(t) w punkcie t0 (rysunek poniżej). Jednak jeśli nie jesteś orłem matematycznym, nie przejmuj się - niżej pokażemy jak wyliczać prędkość dla szczególnych rodzajów ruchu zmiennego.Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna