fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny

Fizyka - Teoria - Ruch jednostajnie opóźniony

Ruch jednostajnie opóźniony to taki ruch, w którym prędkość w kolejnych jednostkach czasu maleje o jednakową wartość. Prędkość jest więc liniową funkcją czasu (malejącą).
Wielkością charakteryzującą dany ruch opóźniony jest opóźnienie. Jest ono w tym rodzaju ruchu zawsze stałe i wyrażane jest wzorem:


Od prędkości początkowej odejmujemy prędkość końcową (odwrotnie niż w ruchu jednostajnie przyspieszonym).
Przyspieszenie w ruchu opóźnionym ma wartość ujemną i obliczamy je jak w ruchu przyspieszonym.
Uwaga! Ważną rzeczą jest uświadomienie sobie, że opóźnienie ma wartość dodatnią, przyspieszenie zaś ujemną. We wzorach używanych tutaj, pisząc a, mamy na myśli opóźnienie.

Równanie drogi w ruchu jednostajnie opóźnionym wyprowadzamy analogicznie do tego, jak to robiliśmy w ruchu przyspieszonym. Otrzymujemy:


Widzimy, że droga w ruchu jednostajnie opóźnionym jest kwadratową funkcją czasu. Zależność drogi od czasu s(t) i prędkości od czasu v(t) przedstawiają poniższe wykresy.


Podsumujmy nasze wiadomości o ruchu jednostajnie opóźnionym:
1. Droga jest kwadratową funkcją czasu.
2. Prędkość jest liniową funkcją czasu.
3. Opóźnienie jest zawsze stałe.
Równania kinematyczne opisujące ruch jednostajnie opóźniony:Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna