fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Atom wodoru Bohra

Fizyka - Teoria - Promienie orbit dozwolonych

Promienie orbit dozwolonych znajdujemy z układu równań:
Pierwszy wzór to postulat Bohra, o którym była mowa w paragrafie pierwszym.
Drugi wzór mówi nam, że siła dośrodkowa działająca na elektron jest siłą przyciągania kulombowskiego między jądrem a elektronem.

Redukujemy nasz układ równań: pierwsze równanie podnosimy do kwadratu, drugie upraszczamy:

Po podzieleniu stronami, otrzymujemy...
...i ostatecznie:
Dla przykładu:
Angstrem (A "z kółeczkiem") to jednostka długości, służąca do mierzenia rozmiarów porównywalnych z rozmiarem atomu.
Na sam koniec podaję oznaczenia poszczególnych składowych wzoru na promienie orbit dozwolonych:
Rn - promień n-tej orbity dozwolonej atomu,
h - stała Plancka,
m - masa elektronu,
k - współczynnik proporcjonalności zależący od środowiska, w którym znajdują się ładunki,
e - elektron.

Wartości: h, m, k, e są stałe, a więc wartość promienia orbity dozwolonej zależy tylko od n. Promień pierwszej orbity określa rozmiary atomu wodoru w stanie podstawowym.


Zobacz też: Prawo Coulomba, współczynnik k

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 13
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna