fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Atom wodoru Bohra

Fizyka - Teoria - Promieniowanie atomu wodoru

Przejście ze stanu energii N na stan energii M prowadzi do wypromieniowania przez atom kwantu energii o wartości:
Mam nadzieję, że pamiętamy, że energia E kwantu energii jest równa:
Tak więc liczymy...
Stała Rydberga (R) wyrażana jest następującym wzorem:
Możemy zapisać ostateczny wzór:
Powyższe wyrażenie opisuje zbiór długości fal wysyłanych przez wzbudzony atom wodoru, czyli widmo promieniowania wodoru.
Serię Lymana tworzą fotony przeskakujące na orbitę N = 1 z orbit wyższych (są to fotony o częstotliwościach z dalekiego nadfioletu). Serię Balmera - fotony przeskakujące na orbitę N = 2 z wyższych, przy czym cztery pierwsze linie serii Balmera, tzw linie Hα, Hβ, Hγ, Hδ odpowiadają fotonom światła widzialnego. Dalszym seriom (leżącym w podczerwieni) odpowiadają przeskoki z wyższych orbit na trzecią, czwartą itd. (patrz rysunek).


Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 6
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna