fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Kinematyka ruchu obrotowego

Fizyka - Teoria - Prędkość kątowa

Prędkością kątową ω ("mała" omega) oznaczamy wielkość fizyczną, której miarą jest iloraz kąta α zakreślonego przez promień wodzący punktu poruszającego się po okręgu do czasu t, w którym ten kąt został zakreślony.


Jednostką prędkości kątowej jest 1 / s.

Gdy punkt zakreśli pełen okrąg, to kąt α = 2 pi (czyli 360 stopni), a t = T. Powyższy wzór zatem przyjmie postać:


Oczywiście z zależności T = 1 / f prawdziwy jest również wzór:


Na koniec możemy policzyć przydatny w zadaniach związek między prędkością liniową a prędkością kątową:



Ze złączenia powyższych wzorów otrzymamy:


Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 13
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna