fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Zasady dynamiki Newtona

Fizyka - Teoria - III zasada dynamiki Newtona

Pierwsza i druga zasada dynamiki Newtona mówi nam o ruchu ciała, gdy działa, lub nie działa na nie siła. Zasady te nie określają skąd pochodzą siły działające na ciało. Newton zrozumiał, że aby na ciało zadziałała siła, potrzebne jest jakieś inne ciało. To inne ciało musi być w bezpośrednim kontakcie z danym ciałem, na które oddziałuje siłą. zawsze jednak obowiązuje zasada:
Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą F, to ciało B działa na ciało A taką samą co do wartości siłą -F, lecz zwróconą przeciwnie.
Jest to właśnie trzecia zasada dynamiki.
Zauważmy, że te dwie siły nie równoważą się wzajemnie, mimo że są skierowane przeciwnie. Bowiem siły te są przyłożone do różnych ciał.
Zasada ta stwierdza ponadto, że siły zawsze występują parami. Samolot odrzutowy działa siłą na odrzucane przez niego spaliny, natomiast spaliny działają na samolot taką samą siłą, ale w stronę przeciwną, dzięki temu samolot uzyskuje przyspieszenie i pokonuje opór powietrza.
Ziemia przyciąga spadający kamień siłą F = mg. Ale kamień przyciąga Ziemię z siłą o takiej samej wartości! Dlaczego tego nie zauważamy? Ponieważ masa Ziemi M jest znacznie większa od masy kamienia m. Wykorzystując drugą i trzecią zasadę dynamiki:

gdzie:
a - przyspieszenie Ziemi względem kamienia.
Stąd otrzymujemy:


Znak (-) oznacza, że przyspieszenia są skierowane przeciwnie do siebie. Wartość a wychodzi bardzo mała, nie zauważalna dla naszego oka. :)

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 11
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna