fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Pęd, zasada zachowania pędu

Fizyka - Teoria - Zasada zachowania pędu

Najpierw musimy się dowiedzieć, co to jest układ odosobniony (zamknięty). Aby dokładnie opisać ruch określonego ciała, należy uwzględnić wszystkie siły działające na to ciało. Jednakże takie zadanie jest w praktyce niewykonalne ze względu na olbrzymią ilość tych sił. Na szczęście zwykle jednak tylko skończona niewielka liczba ciał oddziałuje znacząco na rozpatrywane ciało, tworząc układ. Wszystkie inne oddziaływania w praktyce można pominąć, jako że są one bardzo małe, znajdują się one więc poza naszym układem.
Siły, którymi działają na siebie części składowe układu, nazywamy siłami wewnętrznymi. Siły oddziaływania z ciałami spoza układu nazywamy siłami zewnętrznymi. Układ nazywa się odosobnionym, jeżeli można zaniedbać siły zewnętrzne.

W przypadku układów odosobnionych obowiązuje prawo zachowania pędu, które można sformułować w następujący sposób:
Całkowity pęd układu odosobnionego jest stały i nie ulega zmianie podczas dowolnych procesów zachodzących w układzie.
Oczywiście pędy poszczególnych ciał, wchodzących w skład danego układu mogą się zmieniać, ale całkowity pęd układu, to znaczy wektorowa suma wszystkich pędów składowych, nie ulega zmianie.

Udowodnijmy więc nasze prawo. Powyżej wyprowadziliśmy wzór (uogólniona postać II zasady dynamiki):


Z definicji układu odosobnionego (zamkniętego)...

...zatem:

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna