fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Rzut poziomy, pionowy i ukośny

Fizyka - Teoria - Swobodny spadek

Spadek swobodny jest ruchem jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej.


Równanie ruchu ciała swobodnie spadającego z wysokości h:


czyli widzimy, że wartością przyspieszenia w tym ruchu jest przyspieszenie ziemskie g.

Zapiszmy równania kinematyczne dla tego ruchu zgodnie z punktem 3.2. Przez drogę rozumiemy teraz wysokość, a przez przyspieszenie - przyspieszenie ziemskie:


Gdy ciało znajduje się na wysokości h posiada tylko energię potencjalną (prędkość jest równa zeru - nie ma zatem energii kinetycznej):


Natomiast gdy ciało uderza o ziemię, nie posiada już energii potencjalnej (bo h = 0), ale posiada wtedy energię kinetyczną:


Korzystając z zasady zachowania energii, możemy napisać, że


Zatem słuszny jest wzór:Zobacz też: Ruch jednostajnie przyspieszony Energia potencjalna Energia kinetyczna Zasada zachowania energii

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Zadania z tego działu
Ruch jednostajny prostoliniowy
Ruch jednostajnie zmienny
Praca, moc, energia.
 
 I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
Zadanie z elektrotechniki - rezystory [1]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 16
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna