fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Rzut poziomy, pionowy i ukośny

Fizyka - Teoria - Rzut pionowy do góry

Rzut pionowy do góry to ruch w polu grawitacyjnym Ziemi blisko jej powierzchni, w którym nadaje się ciału prędkość początkową skierowaną do góry. Ruch ciała do góry jest ruchem jednostajnie opóźnionym i właśnie tą częścią ruchu się zajmiemy. Natomiast gdy ciało osiągnie wysokość maksymalną hMAX następuje swobodny spadek (patrz punkt 9.1).


Jedyną siłą działającą podczas ruchu jest siła ciężkości mg (w tym przypadku jest ona siłą hamującą). Równanie ruchu ciała:


gdzie g jest w tym wypadku opóźnieniem (czyli ujemnym przyspieszeniem ziemskim).
Zatem rzut pionowy do góry jest ruchem jednostajnie opóźnionym z opóźnieniem równym g.

Zgodnie z punktem 3.3 zapisujemy równania kinematyczne:


Zapisując przemiany energetyczne, zauważymy podobnie jak wyżej, że energia kinetyczna ciała (w chwili wyrzucenia ciała) zostaje zamieniona na energię potencjalną (gdy ciało osiągnie wysokość maksymalną), zatem słuszne jest równanie:


Z prawa zachowania energii możemy również zauważyć, że prędkość początkowa nadana ciału rzuconemu pionowo do góry równa jest prędkości, jaką uzyska to ciało spadając swobodnie z największej wysokości na jaką się wzniosło. A ponieważ


gdzie g i v są stałe, to oznacza to, że czas spadania i czas wznoszenia się ciała jest identyczny.


Zobacz też: Ruch jednostajnie opóźniony Energia potencjalna Energia kinetyczna Zasada zachowania energii

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Zadania z tego działu
Ruch jednostajny prostoliniowy
Ruch jednostajnie zmienny
Praca, moc, energia.
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 13
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna