fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Rzut poziomy, pionowy i ukośny

Fizyka - Teoria - Rzut pionowy w dół

Rzut pionowy w dół to ruch w polu grawitacyjnym Ziemi blisko jej powierzchni, w którym nadaje się ciału prędkość początkową skierowaną pionowo do dołu. Zauważ, że w spadku swobodnym prędkość początkowa jest równa zeru, a w rzucie pionowym w dół prędkość początkowa jest różna od zera.


W tym ruchu jedyną działającą siłą jest siła ciężkości mg, zatem równanie ruchu ciała:


Rzut pionowy do dołu z wysokości h jest ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem g i prędkością początkową v0 różną od zera.

Równania kinematyczne zapiszemy więc w następujący sposób:


Przemiany energetyczne:
Energia początkowa ciała jest sumą energii potencjalnej i kinetycznej. Po spadku ciała z wysokości h ta sama energia jest równa energii kinetycznej końcowej (bo energii końcowej potencjalnej nie ma, gdyż h = 0). Prawo zachowania energii wyrażamy więc:
Zobacz też: Ruch jednostajnie przyspieszony Energia potencjalna Energia kinetyczna Zasada zachowania energii

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Zadania z tego działu
Ruch jednostajny prostoliniowy
Ruch jednostajnie zmienny
Praca, moc, energia.
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna