fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Rzut poziomy, pionowy i ukośny

Fizyka - Teoria - Rzut poziomy

Rzut poziomy to ruch w polu grawitacyjnym Ziemi blisko jej powierzchni, w którym nadaje się ciału prędkość początkową skierowaną poziomo.


Jak widać na rysunku, ciało wykonuje równocześnie ruch w kierunku poziomym (ciało oddala się w poziomie od miejsca wyrzucenia) oraz w kierunku pionowym (ciało opada do dołu).

Rzut poziomy jest więc złożeniem dwóch ruchów:
- w kierunku poziomym ruch ciała jest jednostajny prostoliniowy z prędkością v0,
- w kierunku pionowym ruch jest jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej – czyli swobodny spadek (w tym ruch działa na ciało siła ciężkości mg).

A. RÓWNANIE TORU RZUTU POZIOMEGO

Współrzędna x jest równa drodze przebytej ruchem jednostajnym poziomym, zatem:


Współrzędna y jest równa drodze przebytej ruchem jednostajnie przyspieszonym pionowym (swobodny spadek), zatem:


Łączymy oba wzory:


Wartości v0 oraz g są stałe dla danego ruchu, więc weźmy sobie jakąś stałą A równą


stąd:

Wniosek:
Torem ruchu poziomego jest parabola.

B. OBLICZENIE CZASU RZUTU POZIOMEGO

Czas rzutu poziomego jest równy czasowi każdego ruchu składowego. Obliczymy go jako czas swobodnego spadku z wysokości h:

zatem:

C. OBLICZENIE ZASIĘGU RZUTU

Zasięg rzutu poziomego z jest równy drodze przebytej w kierunku poziomym ruchem jednostajnym w czasie t.Zobacz też: Ruch jednostajnie przyspieszony Ruch jednostajny prostoliniowy

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Zadania z tego działu
Ruch jednostajny prostoliniowy
Ruch jednostajnie zmienny
Praca, moc, energia.
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna