fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Rzut poziomy, pionowy i ukośny

Fizyka - Teoria - Rzut ukośny

Rzut ukośny to ruch w polu grawitacyjnym Ziemi blisko jej powierzchni, w którym nadaje się ciału prędkość początkową skierowaną do poziomu pod kątem α.


Zauważmy, że podobnie jak w rzucie poziomym, tak i w rzucie ukośnym, ciało wykonuje jednocześnie ruch w poziomie i w pionie. Rzut ukośny jest złożeniem dwóch ruchów:
- w kierunku poziomym ruch jednostajny z prędkością vx,
- w kierunku pionowym ruch jest jednostajnie zmienny
   + do hMAX jednostajnie opóźniony (rzut pionowy do góry z prędkością vy),
   + od hMAX jednostajnie przyspieszony (swobodny spadek) – działa tutaj siła
      ciężkości mg.

A. RÓWNANIE TORU RZUTU UKOŚNEGO (względem punktu P)

Współrzędna x równa jest drodze przebytej przez ciało w kierunku poziomym ruchem jednostajnym z prędkością vx:


Współrzędna y równa jest drodze przebytej w ruchu pionowym – jednostajnie opóźnionym (rzut pionowy do góry z prędkością vy):

i dalej:

Dla danego ruchu prędkości oraz przyspieszenie są stałe...


... więc torem rzutu ukośnego jest parabola.
Spróbujcie sobie w wolnej chwili narysować wykresy funkcji, podstawiając za A i B dowolne liczby. Zobaczycie, że zawsze wyjdzie parabola. :)

B. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MAKSYMALNEJ

Wysokość hMAX jest największą wysokością w rzucie pionowym z prędkością początkową vy. Można ją obliczyć korzystając z równań kinematycznych, ale najprościej jest obliczyć hMAX z prawa zachowania energii – energia kinetyczna nadana w kierunku pionowym zamienia się w całości (po osiągnięciu hMAX) na energię potencjalną:


C. OBLICZENIE CZASU RZUTU UKOŚNEGO

Czas rzutu ukośnego jest równy czasowi każdego ruchu składowego. Jak wykazaliśmy (podczas omawiania rzutu pionowego do góry) czas wznoszenia ciała równy jest czasowi spadku z osiągniętej wysokości. Tak więc czas rzutu pionowego w górę t równa się podwojonemu czasowi wznoszenia się ciała tW lub spadania tS.


Korzystając z równań kinematycznych rzutu pionowego:

stąd:

D. OBLICZENIE ZASIĘGU RZUTU

Zasięg rzutu ukośnego równy jest drodze przebytej przez ciało w kierunku poziomym – ruchem jednostajnym z prędkością vx w czasie t.Zobacz też: Ruch jednostajnie przyspieszony Ruch jednostajnie opóźniony Ruch jednostajny prostoliniowy

Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Zadania z tego działu
Ruch jednostajny prostoliniowy
Ruch jednostajnie zmienny
Praca, moc, energia.
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna