fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Wyprowadzenia wzorów > Superpozycja i dipol elektryczny
Fizyka - Superpozycja. Dipol elektryczny

Na początek przypomnijmy sobie zasadę superpozycji:
Jeżeli kilka punktowych ładunków elektrycznych wytwarza w przestrzeni pole elektrostatyczne, to natężenie w danym punkcie pola jest sumą wektorową natężeń pól wytwarzanych przez każdy z tych ładunków niezależnie.


Zastosujemy zasadę superpozycji do obliczenia natężenia pola wytworzonego przez dipol elektryczny. Dipol składa się z dwóch jednakowych ładunków o przeciwnych znakach, umieszczonych blisko siebie w odległości l.


Momentem elektrycznym dipola nazywamy wektor p o wartości:
zwrócony od ujemnego do dodatniego ładunku. Natężenie pola w punkcie A leżącym pośrodku odcinka l jest oczywiście sumą wektorową:
Wektory natężenia E1 i E2 pochodzą odpowiednio od ładunków +q i -q. Aby określić zwroty tych wektorów, umieszczamy w punkcie A ładunek próbny q0. Stwierdzamy, że oba wektory mają ten sam kierunek, zwroty zgodne i równe wartości:
ponieważ r = l/2.
Natężenie pola w punkcie A leżącym na środku osi dipola wynosi:
Po podstawieniu w miejsce k (zakładamy, że dipol jest w próżni)
oraz p = ql otrzymamy:
Cząsteczki wielu substancji są dipolami elektrycznymi.
Dipol umieszczony w zewnętrznym polu elektrycznym obraca się pod wpływem działania pary sił i ustawia go zgodnie z liniami sił tego pola (patrz poniższy rysunek).

« powrót do listy wyprowadzeń
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole elektrostatyczne
Suma wektorowa
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna