fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Wyprowadzenia wzorów > Kondensator - natężenie pola
Fizyka - Kondensator - natężenie pola


Aby przenieść ruchem jednostajnym dodatni ładunek q wzdłuż linii sił pola z punktu A leżącego na powierzchni o potencjale VA do punktu B leżącego na powierzchni o potencjale VB < VA (potencjał jest większy przy ładunku dodatnim), należy wykonać pracę


przeciw sile elektrycznej Fe.

Siła zewnętrzna F przenosząca ładunek równoważy siłę elektryczną (czyli zgodnie z I zasadą dynamiki ładunek może poruszać się ruchem jednostajnym prostoliniowym):


Ponieważ natężenie pola wyrażamy wzorem...


...to:


Z klasycznej definicji pracy wiemy:


Porównując (1) i (2) otrzymujemy:


Ujemny znak określa zwrot wektora natężenia pola E - od potencjału wyższego do potencjału niższego, ΔV oznacza spadek potencjału wzdłuż linii sił pola na odcinku długości Δs.
Różnicę potencjałów ΔV nazywamy inaczej napięciem U:


Z powyższej zależności wynika, że wartość natężenia pola jednorodnego E wewnątrz kondensatora płaskiego jest wprost proporcjonalna do napięcia U między jego okładkami oddalonymi o d:


To tak, jakbyśmy przesunęli ładunek od jednej płytki do drugiej.
Znak minus pominęliśmy, bo szukamy samej wartości natężenia pola jednorodnego.« powrót do listy wyprowadzeń
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole elektrostatyczne
Kondensator
Praca
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna