fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Wyprowadzenia wzorów > Prędkość w ruchu drgającym (harmonicznym)
Fizyka - Prędkość w ruchu drgającym (harmonicznym)

Mamy ciało drgające ruchem harmonicznym prostym o wychyleniu


W dziale "Teoria" wyprowadziliśmy wzór na prędkość korzystając z tego, że jest ona pierwszą pochodną wychylenia po czasie
Spróbujemy znaleźć wzór na prędkość korzystając z przemian energetycznych zachodzących w tym ruchu. Wiemy bowiem, że energia potencjalna i energia kinetyczna są równe


Energia mechaniczna to suma energii potencjalnej i energii kinetycznej i jest ona zawsze stała w każdej chwili czasu:


Zauważ, że możemy również zapisać:


Wyprowadzamy z tej równości wzór na prędkość


Uwzględniając to, że...


otrzymamy...


Teraz widać wyraźnie, że maksimum prędkości przypada w położeniu równowagi x = 0, a wartość zerowa przy wychyleniu maksymalnym x = A.

Uwaga!
Po scałkowaniu naszego wyniku otrzymamy przemieszczenie jako funkcję czasu, czyli

« powrót do listy wyprowadzeń
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Ruch harmoniczny (drgający)
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 15
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna