fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Podstawowe pojęcia fizyczne > Zadanie 1
Podstawowe pojęcia fizyczne - Zadanie 1

Treść:
Wielokrotności i podwielokrotności jednostek - przeliczanie jednostek - zamiana jednostek jednowymiarowych, dwuwymiarowych i trójwymiarowych.

Dane:


Szukane:


Wzory:
tabela wielokrotności i podwielokrotności jednostek (teoria 1.7)

Rozwiązanie:
[a)]
Zamienić 40 pikofaradów na farady (farad - jednostka pojemności, np. kondensatora).
Zamieniamy pikofarad na jednostkę podstawową - farad. Zauważ że w pierwszej linijce przepisujemy dane z tabeli, a w drugiej dane z zadania.


Zadanie rozwiązujemy na zasadzie proporcji.


[b)]
Zamienić 480 kilometrów na centymetry.
Ponieważ pomiędzy kilometrem a centymetrem jest jednostka podstawowa (metr), to wykonamy obliczenia dwa razy. Najpierw zamienimy kilometry na metry:


a potem otrzymane metry na centymetry.

Zauważ że w pierwszej linijce przepisujemy dane z tabeli, a w drugiej dane z zadania.


[c)]
Zamienić 200 mikrodżuli na kilodżule.
I znów dwa kroki (przechodzimy przez jednostkę podstawową). Najpierw zamieniamy mikrodżule na dżule


a potem dżule na szukane kilodżule.[d)]
Zamienić 72 kilometry na godzinę na metry na sekundę.
[e)]
Zamienić 480 kilometrów kwadratowych na centymetry kwadratowe.
Ten przypadek różni się od przypadku b). Zauważmy najpierw że


Najpierw więc zamieniamy kilometry kwadratowe na metry kwadratowe

a potem metry kwadratowe na centymetry kwadratowe.[f)]
Zamienić 2 metry sześcienne na decymetr sześcienny.
Zauważmy najpierw że


Teraz zamieniamy metry sześcienne na decymetry sześcienneJamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Tabela wielokrotności i podwielokrotności jednostek
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna