fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole grawitacyjne
Fizyka - Zadania - Pole grawitacyjne

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Wiedząc, że stała grawitacji G = 6.673 . 10 -11 Nm2/kg2, a promień Ziemi ma warość R = 6370 km, oblicz masę Ziemi. więcej...

02. Znajdź średnią gęstość Ziemi, jeżeli wiadomo, że jej promień jest równy R, a przyspieszenie ziemskie wynosi g. Przyjmujemy, że Ziemia ma kształt jednorodnej kuli. więcej...

03. Jakie jest przyspieszenie grawitacyjne na planecie, której zarówno promień, jak i masa, są dwa razy większe od promienia i masy Ziemi? więcej...

04. Na jakiej wysokości ponad powierzchnią Ziemi przyspieszenie jest równe połowie przyspieszenia na powierzchni Ziemi? więcej...

05. Oblicz, w jakiej odległości od środka Ziemi pomiędzy Ziemią a Księżycem znajduje się punkt, w którym natężenie pola grawitacyjnego jest równe zeru. Odległość między środkiem Ziemi a środkiem Księżyca jest w przybliżeniu równa 60 promieni Ziemi, a masa Ziemi jest 81 razy większa od masy Księżyca. więcej...

06. Ile musiałby wynosić okres obrotu kuli ziemskiej wokół własnej osi, aby siła odśrodkowa bezwładności zrównoważyła na równiku siłę grawitacyjną? Promień Ziemi RZ=6370 km, a przyspieszenie ziemskie g=9.8m/s2. więcej...

07. Ciało umieszczone na powierzchni Ziemi o promieniu R - na biegunie (punkt A na rysunku) ma ciężar 640N. Ile wynosi siła grawitacji w punkcie B oddalonym o 3R od powierzchni Ziemi? więcej...

08. Ciężar człowieka na powierzchni Ziemi wynosi 700N. Ile on by wynosił na planecie o czterokrotnie większej masie i dwukrotnie większym niż Ziemia promieniu? więcej...

09. Przyspieszenie na powierzchni pewnej planety będącej kulą o promieniu R wynosi g. Ile wynosi średnia gęstość tej planety? więcej...

10. Kula o masie m wytwarza pole grawitacyjne, którego natężenie w punkcie K ma wartość γ. Ile wynosi wartość natężenia pola w tym punkcie, po umieszczeniu drugiej kuli o masie 2m (rys.)? więcej...

11. Pierwszy satelita krąży wokół Ziemi po orbicie kołowej o promieniu r1. Drugi satelita również krąży wokół Ziemi po orbcie kołowej o promieniu r2=3r1. Ile wynosi stosunek ich mas, jeżeli ich energie całkowite są równe? więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna