fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole grawitacyjne > Zadanie 10
Pole grawitacyjne - Zadanie 10

Treść:
Kula o masie m wytwarza pole grawitacyjne, którego natężenie w punkcie K ma wartość γ. Ile wynosi wartość natężenia pola w tym punkcie, po umieszczeniu drugiej kuli o masie 2m (rys.)?

Dane:
γ
m
a - odległość od punktu K do środka kuli


Szukane:
γ1 = ?

Wzory:
Natężenie pola grawitacyjnego

Rysunek:

Rozwiązanie:
Powyższy rysunek przedstawia dwie sytuacje - przed dołożeniem kuli o masie 2m, wtedy natężenie pola grawitacyjnego wynosiło γ oraz po dołożeniu kuli 2m - dla tego przypadku poszukujemy natężenia pola grawitacyjnego γ1.

Przed dołożeniem drugiej kuli punkt K znajdował się w polu grawitacyjnym jednej kuli. Natężenie takiego pola wyrazimy wzorem:Po dołożeniu drugiej kuli punkt K znajduje się w polu dwóch kul. W takim przypadku stosujemy zasadę superpozycji pól, czyli natężenie pola jest wtedy wektorem wypadkowym poszczególnych natężeń źródłowych. I tak natężenia dla poszczególnych kul:Szukane natężenie dla obu kul, czyli wartość wektora wypadkowego to różnica powyższych natężeń - od większego odejmujemy mniejszeJak widać, dołożenie kuli o masie 2m nie spowodowało zmiany natężenia pola grawitacyjnego i nadal ono wynosi γ.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole grawitacyjne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna