fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole grawitacyjne > Zadanie 11
Pole grawitacyjne - Zadanie 11

Treść:
Pierwszy satelita krąży wokół Ziemi po orbicie kołowej o promieniu r1. Drugi satelita również krąży wokół Ziemi po orbcie kołowej o promieniu r2=3r1. Ile wynosi stosunek ich mas, jeżeli ich energie całkowite są równe?

Dane:
r1
r2 = 3 r1
E = const


Szukane:
m1 / m2 = ?

Wzory:
1. Energia kinetycza

2. Energia potencjalna

3. Siła dośrodkowa

4. Siła grawitacji


Rozwiązanie:
Energia całkowita E satelity jest sumą jego energii kinetycznej i energii potencjalnej

Ponieważ w zadaniu nie mamy nic powiedziane o prędkościach satelitów, spróbujmy tę prędkość jakoś inaczej wyrazić.
Wiemy, że satelity poruszają się po orbitach kołowych, działa więc na nie siła dośrodkowa, która wypycha satelitę z toru. Ale ponieważ satelita nie ucieka nam z orbity, siłę tę musi więc równoważyć siła przyciągania satelity do planety, czyli siła grawitacji. Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki siły te muszą być sobie równe - to gwarantuje, że satelita nie zmieni toru swojego ruchu, tak więc:


Pamiętaj, że m to masa satelity, M - masa Ziemi, a r to odległość satelity od środka Ziemi.
Podstawiamy naszą prędkość do naszych wcześniejszych wyliczeń dotyczących energii


Pora skorzystać z tego wzoru i zapisać energię całkowitą dla obu satelitów:

Oczywiście stała grawitacji G i masa Ziemi M dla obu przypadków nie zmienią się. Ponieważ E = const, to:

Podstawiamy nasze dane i wyliczamy szukany stosunek mas.Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole grawitacyjne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 17
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna