fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole grawitacyjne > Zadanie 5
Pole grawitacyjne - Zadanie 5

Treść:
Oblicz, w jakiej odległości od środka Ziemi pomiędzy Ziemią a Księżycem znajduje się punkt, w którym natężenie pola grawitacyjnego jest równe zeru. Odległość między środkiem Ziemi a środkiem Księżyca jest w przybliżeniu równa 60 promieni Ziemi, a masa Ziemi jest 81 razy większa od masy Księżyca.

Dane:
HZ + HK = 60 RZ
MK = (1/81) MZ
γ = 0 - natężenie pola w szukanym punkcie


Szukane:
HZ = ?

Wzory:
1. Prawo powszechnego ciążenia

2. Natężenie pola grawitacyjnego

Rysunek:

Rozwiązanie:
Natężeniem pola grawitacyjnego nazywamy wielkość fizyczną, której miarą jest iloraz siły działającej na jakąś masę próbną umieszczoną w danym punkcie pola, do tej masy.Ponieważ jesteśmy w polu grawitacyjnym, wiemy, że działa tutaj siła wyliczana z prawa powszechnego ciążenia:Wstawiamy tę siłę do pierwszego wzoru......i otrzymujemy wzór na natężenie, gdzie R jest odległością punktu o masie m od środka planety tworzącej pole grawitacyjne. Mamy znaleźć taki punkt, pomiędzy Ziemią a Księżycem, że natężenie w tym punkcie będzie równe zeru. W naszym przypadku zarówno Ziemia, jak i Księżyc, tworzą pola grawitacyjne i planety te przyciągają się nawzajem. Musimy więc znaleźć taki punkt, w którym różnica natężenia tych pól będzie równa zeru. Oczywiście punkt ten musi być bliżej Księżyca, gdyż nasz satelita tworzy słabsze pole magnetyczne. Tak więc:gdzie:
γZ - natężenie pola grawitacyjnego Ziemi,
γK - natężenie pola grawitacyjnego Księżyca.

Wykorzystajmy nasz wyliczony wcześniej wzór na natężenie:Tak naprawdę teraz to już wystarcza nam znajomość praw matematycznych.
Zauważmy, że we wzorze występują HZ i HK, czyli odległości od środka Ziemi i Księżyca, a nie promienie Ziemi i Księżyca. Korzystając z własności mnożenia i pierwiastkowania:Oszacujmy teraz naszą odległość, zgodnie z zadaniem, od Ziemi (powyższe równanie przedstawia nam zależność odległości względem Ziemi i Księżyca). Skorzystajmy więc z tego, że HZ + HK = 60 RZ:Zatem odległość punktu od Ziemi, w którym natężenie pola grawitacyjnego jest równe zeru, wynosi około 54 promieni Ziemi. Korzystając z tego, że promień ziemski jest równy około 6370 km można wyliczyć wartość liczbową tej odległości.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole grawitacyjne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna