fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Bryła sztywna > Zadanie 10
Bryła sztywna - Zadanie 10

Treść:
Koło zamachowe w kształcie pierścienia o promieniu r=0.3m i masie m=50kg obraca się z częstością n=20s-1. Ile musi wynosić moment siły hamującej, aby koło zatrzymało się w czasie t=20s?

Dane:
m = 50 kg
r = 0.3 m
n = 20 Hz
t = 20 s


Szukane:
M = ?

Wzory:
Prędkość kątowa

Przyspieszenie kątowe

Moment bezwładności pierścienia

II zasada dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego


Rozwiązanie:
Rozwiązanie tego zadania opiera się w 100% na skorzystaniu z II zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego i przepisaniu jej matematycznej formuły z uwzględnienie odpowiednich zależności. A więc do dzieła.
Wspomniana zasada ma następującą postać:Uwzględniając, że:orazimożemy to równanie przepisać w następujący sposób:Ponieważ my chcemy, aby koło zamachowe się zatrzymało, więc jego końcowa prędkość kątowa ωk=0.Przekształćmy dalej nasze równanieMinus w ostatnim równaniu oznacza, że wektory prędkości kątowej i momentu siły hamującej mają przeciwne zwroty. Ponieważ mamy policzyć wartość momentu siły, przeto pominiemy w dalszych obliczeniach ten znak, pamiętając jednak co on oznacza. Teraz wystarczy tylko zwymiarować nasze równanie i podstawić wartości liczbowe.Na koniec sprawdzimy poprawność jednostki:Moment siły hamującej jest równy M = 28 Nm


namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Bryła sztywna
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna