fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Bryła sztywna > Zadanie 11
Bryła sztywna - Zadanie 11

Treść:
Walec o masie m, promieniu r i momencie bezwładności (1/2)mr2 stacza się bez poślizgu z równi pochyłej o wysokości h. Jaką prędkość osiągnie ten walec u podstawy równi?

Dane:
m - masa walca;
r - promień walca;
h - wysokość równi


Szukane:
v = ?

Wzory:
Moment bezwładności walca

Energia potencjalna

Energia kinetyczna ruchu postępowego

Energia kinetyczna ruchu obrotowego

Zasada zachowania energii

Zależność między prędkością liniową i kątową

Rysunek:

Rozwiązanie:
Aby policzyć prędkość walca przy podstawie równi pochyłej skorzystamy z najważniejszego prawa w mechanice, czyli zasady zachowania energii. Na szczycie równi prędkość jest zerowa, czyli energia kinetyczna tez jest równa 0, natomiast energia potencjalna jest wtedy maksymalna, ponieważ przyjmujemy, że przy podstawie równi jest równa 0 (założenie to nie jest konieczne, ale ułatwi nam zapis).
Pamiętajmy również, że walec się toczy, tak więc musimy uwzględnić energię kinetyczną ruchu obrotowego (ale tylko u podstawy równi, ponieważ na jej szczycie walec się nie toczy).
Ponieważ całkowita energia mechaniczna ma się nie zmieniać podczas staczania się walca, więc energia potencjalna całkowicie przekształci się w energię kinetyczną ruchu obrotowego i postępowego. Zasada zachowania energii przyjmuje postać:Wielkości z indeksem 1 to wartości na górze równi, a z indeksem 2 u jej podstawy.
Uwzględniając nasze założenia co do wartości energii w tych miejscach możemy napisać:Teraz wykorzystując zależność między prędkością kątową i liniową możemy przepisać nasze równanie w następujący sposób:
namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Bryła sztywna
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna