fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Bryła sztywna > Zadanie 14
Bryła sztywna - Zadanie 14

Treść:
Ile wynosi energia kinetyczna cienkościennej rurki o masie 4g toczącej się bez poślizgu po poziomej powierzchni z prędkością 2cm/s? Jaki jest stosunek energii kinetycznej ruchu postępowego Ep do energii kinetycznej ruchu obrotowego Eo dla tej rurki?

Dane:
m =4g = 0.004kg
v = 2cm/s = 0.02m/s


Szukane:
Ek = ?
Ep / Eo = ?


Wzory:
Energia kinetyczna ruchu postępowego

Energia kinetyczna ruchu obrotowego

Zależność między prędkością liniową i kątową

Moment bezwładności cienkościennej rurki


Rozwiązanie:
Najpierw policzymy prędkość kątową tej rurkiTeraz policzymy energie kinetyczne ruchu postępowego i obrotowego, wykorzystując powyższe


Całkowita energia kinetyczna to oczywiście suma powyższych energii:Teraz policzymy szukany stosunek. Nietrudno zauważyć, że wynosi on 1, ale dla formalności pokażemy dlaczego.Na koniec policzymy wartość energii kinetycznej
namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Bryła sztywna
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna