fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Bryła sztywna > Zadanie 8
Bryła sztywna - Zadanie 8

Treść:
Walec o masie m i promieniu r wiruje wokół osi O pod wpływem siły F. Ile wynosi przyspieszenie kątowe walca?

Dane:
m
r
F
α = 1/2 π


Szukane:
ε = ?

Wzory:
II zasada dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego


Moment bezwładności walcaMoment siły F względem osi obrotu ORozwiązanie:
Na początek wyjaśnię dlaczego:


Otóż siła jest styczna do pobocznicy walca (prostopadła do promienia), a α to kąt między promieniem walca r a siłą F.
Siła ta ma niezerowy moment względem osi obrotu walca, który z łatwością można wyznaczyć korzystając z definicjiPonieważ moment siły ma niezerową wartość, więc mamy do czynienia z ruchem jednostajnie przyspieszonym. Skorzystajmy z II zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego:Na koniec wyprowadzimy jednostkę
namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Bryła sztywna
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 5
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna