fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Bryła sztywna > Zadanie 9
Bryła sztywna - Zadanie 9

Treść:
Jaką wartość musi przyjąć siła F, aby układ pokazany na rysunku pozostał w równowadze? Przyjąć: r1=0.4m, r2=0.5m, m=10kg, α=30 o.

Dane:
r1 = 0.4 m
r2 = 0.5 m
m = 10 kg
g = 10 m/s2
α = 30 o


Szukane:
F = ?

Wzory:
Moment siły

Rysunek:

Rozwiązanie:
Aby układ pozostawał w spoczynku, to suma momentów wszystkich sił musi być równa 0. Tak więc sprawdźmy dla jakiej wartości siły F tak będzie. W tym celu policzymy sumę momentów siły F i P, przyrównamy do 0 i trochę przekształcimy.
Z zapisu wektorowego wynika, że należy przyrównać wartości wektorów momentów obu sił. Kierunki i zwroty wektorów nas nie interesują (dlatego zapominamy o znaku minus).Na koniec zwymiarujemy jeszcze ostatnie równanie
Siła ma wartość 80 N.


namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Bryła sztywna
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna