fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Hydrodynamika i hydrostatyka > Zadanie 2
Hydrodynamika i hydrostatyka - Zadanie 2

Treść:
W wodzie o gęstości ρW=103kg/m3 pływa korek o gęstości ρk=700kg/m3. Oblicz stosunek części zanurzonej do wynurzonej korka.

Dane:
ρw = 103 kg/m3
ρk = 700 kg/m3


Szukane:
Vz / Vw = ?

Wzory:
Prawo Archimedesa

Siła grawitacji

Gęstość


Rozwiązanie:
Chcemy policzyć stosunek części zanurzonej do wynurzonej tego korka. Skoro mamy ten stosunek policzyć, to znaczy, że się nie zmienia, czyli korek ani nie tonie, ani nie wypływa. Pozostaje więc w równowadze. Z I zasady dynamiki Newtona wiemy, że wszystkie działające siły muszą się równoważyć. Jedynymi siłami, które mogą ten stan zmienić to siła grawitacji i wyporu. Z prawa Archimedesa wiemy, że siła wyporu jest skierowana ku górze, a z prawa ciążenia, że siła grawitacji ku dołowi. A więc równoważyć muszą się siły wyporu i grawitacji.Teraz korzystając ze wzory na gęstość możemy napisać:Wiemy, że objętość części zanurzonej w sumie z objętością części wynurzonej dają całą objętość. Możemy wyznaczyć więc objętość części wynurzonej.No to skoro mamy obie wielkości, możemy przystąpić do policzenia szukanego stosunku.Teraz policzymy wartość liczbową.


Szukany stosunek części zanurzonej do wynurzonej wynosi:namysłowianin

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Hydrodynamika i hydrostatyka
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 14
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna