fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Przeminy gazu doskonałego, zasady termodynamiki
Fizyka - Zadania - Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Na podstawie wykresu, ustal jaka zaszła przemiana: izotermiczna, izobaryczna, izochoryczna czy adiabatyczna? więcej...

02. Na podstawie wykresu, ustal jaka zaszła przemiana: izotermiczna, izobaryczna, izochoryczna czy adiabatyczna? więcej...

03. Na podstawie wykresu, ustal jaka zaszła przemiana: izotermiczna, izobaryczna, izochoryczna czy adiabatyczna? więcej...

04. W naczyniu cylindrycznym, zamkniętym tłokiem, ogrzano izobarycznie gaz od temperatury 300K do 400K, przy czym tłok przesunął się o 2cm. Ile wynosiła wysokość słupa h gazu przed podgrzaniem (patrz rysunek)? więcej...

05. Pocisk o masie m=30g mając prędkość v=144km/h wbił się w drzewo. Ile wynosiło ciepło W wydzielone przy hamowaniu? więcej...

06. Młot parowy o masie m=4 ton uderza z prędkością v=3m/s w żelazną płytę o masie mp=6kg i cieple właściwym cw=500J/kgK. O ile ogrzeje się podczas jednego uderzenia ta płyta, jeżeli 80% energii wydzielonej przy uderzaniu młota zostaje zużyte na ogrzewanie płyty? więcej...

07. Ciału o masie m=2kg nadano prędkość v=36km/h. Siła tarcia zmniejsza prędkość ciała o połowę na drodze s=100m. Ile wynosi przyrost energii wewnętrznej układu? więcej...

08. Wodę o masie m=2.5kg i cieple właściwym cw=4000J/kgK ogrzano przy pomocy palnika gazowego od t1=10oC do t2=100oC w ciągu t=10 minut. Jaka była moc palnika, jeżeli woda otrzymała całe wydzielone ciepło? więcej...

09. Jak zmieni się energia wewnętrzna gazu przy przejściu ze stanu 1 do stanu 2 (patrz rysunek)? więcej...

10. Gaz w cylindrze sprężono, działając na tłok siłą F=5N i przesuwając go o d=10cm. W wyniku sprężania energia wewnętrzna gazu nie zmieniła się. Oblicz, jaką ilość ciepła przekazał gaz w czasie sprężania do otoczenia. więcej...

11. Gaz doskonały ogrzano dostarczając ciepła Q. Temperatura bezwzględna wzrosła wskutek tego od wartości T do 3T, a ciśnienie od wartości p do 3p. Ile wyniósł przyrost energii wewnętrznej gazu? więcej...

12. N moli idealnego gazu o temperaturze początkowej T poddano przemianom (rysunek). Jaką pracę wykonał gaz przy przejściu ze stanu 1 do 3? więcej...

13. Ile ciepła odda do chłodnicy silnik o sprawności η=20%, jeżeli pobierze Q210kJ ciepła? więcej...

14. W silniku Carnota stosunek temperatury grzejnika do temperatury chłodnicy wynosi 4. Ile wynosi teoretyczna sprawność silnika? Jaką pracę wykona ten silnik, jeżeli pobierze ciepło w ilości Q2=200J? więcej...

15. Silnik Carnota o sprawności η=20% ma różnicę temperatur pomiędzy źródłem ciepła i chłodnicą wynoszącą ΔT=100K. Ile wynosi temperatura chłodnicy tego silnika? więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 7
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna