fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Przeminy gazu doskonałego, zasady termodynamiki > Zadanie 10
Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki - Zadanie 10

Treść:
Gaz w cylindrze sprężono, działając na tłok siłą F=5N i przesuwając go o d=10cm. W wyniku sprężania energia wewnętrzna gazu nie zmieniła się. Oblicz, jaką ilość ciepła przekazał gaz w czasie sprężania do otoczenia.

Dane:
F = 5 N
d = 10 cm = 0.1 m
U = const.


Szukane:
Q = ?

Wzory:
1. Energia wewnętrzna gazu

2. Praca


Rozwiązanie:
Aby sprężyć gaz w cylindrze, wykonano nad nim pewną pracę. Energia wewnętrzna gazu nie zmieniła się, więc zgodnie ze wzorem na energię wewnętrzną gazu oddał on do otoczenia taką ilość energii równą co do wartości bezwzględnej pracy jaką nad nim wykonano.Praca wykonana nad gazem wynosi:Wzór ten bierze się stąd, ponieważ wektor przesunięcia tłoka jest zgodny z wektorem siły działającej na tłok (więc funkcja cosinus kąta zerowego równa jest 1).

Ciepło oddane do otoczenia przez gaz równa się:Ciepło oddane do otoczenia w czasie sprężania wynosi 0.5 J.


Jawor

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna