fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Przeminy gazu doskonałego, zasady termodynamiki > Zadanie 12
Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki - Zadanie 12

Treść:
N moli idealnego gazu o temperaturze początkowej T poddano przemianom (rysunek). Jaką pracę wykonał gaz przy przejściu ze stanu 1 do 3?

Dane:
T
N


Szukane:
W = ?

Wzory:
1. Równanie Clapeyrona

2. Praca gazu idealnego

Rysunek:

Rozwiązanie:
Zanim do czegokolwiek się zabierzemy, spójrzmy na wykres. Wprawnym okiem można zauważyć, iż przy przejściu gazu ze stanu 1 do stanu 2 nie zmienia się ciśnienie, a przy przejściu ze stanu 2 do stanu 3 stała jest objętość. Oznacza to, że w przypadku stanu 1-2 mamy do czynienia z przemianą izobaryczną, a w stanach 2-3 izochoryczną.

Całkowita praca gazu przy przejściu ze stanu 1 do 3 to suma prac przejścia do poszczególnych stanów:Zajmijmy się najpierw przemianą izobaryczną. Gaz nie zmienia swojego ciśnienia, zgodnie więc ze wzorem na pracę:Przyjrzymy się teraz przemianie izochorycznej. Zauważ, że gaz przechodząc ze stanu 2 do stanu 3 nie zmienia swojej objętości - stąd ΔV = 0. Oznacza to, że praca wykonana przez gaz w tej przemianie wynosi zero.
Całkowita praca wynosi więc:Niby wszystko fajnie, ale jak zapisać nasz wynik w postaci danych, które mamy w zadaniu, czyli N i T? Przydać nam się może do tego równanie Clapeyrona, które to sobie zapiszemy dla stanu 1 naszego gazu (bo dla tego stanu mamy podaną temperaturę T).gdzie R to stała gazowa (do znalezienia w tablicach).

Porównując dwa powyższe wzory otrzymamy, że:Gaz przy przejściu ze stanu 1 do stanu 3 wykonał pracę NRT.


Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna