fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Przeminy gazu doskonałego, zasady termodynamiki > Zadanie 3
Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki - Zadanie 3

Treść:
Na podstawie wykresu, ustal jaka zaszła przemiana: izotermiczna, izobaryczna, izochoryczna czy adiabatyczna?

Dane:


Szukane:


Wzory:
Równanie gazu doskonałego:

p - ciśnienie
V - objętość
T - temperatura
Rysunek:

Rozwiązanie:
Z wykresu widać, że jest to wykres zależności objętości od temperatury - V(T). Wykresem tej funkcji, jest prosta, która przechodzi przez początek układu współrzędnych. Przemiana gazowa zachodzi z punkut A do punktu B.
Załóżmy, że a będzie naszą stałą ze wzoru gazu doskonałego:


Następnie przekształcając wykres, aby po lewej stronie zostało tylko objętość (V), uzyskujemy:

W ten sposób uzyskujemy wzór, w którym łatwo jest zaopserwować, że jeśli wykres V(T) ma być prostą, to a / p musi być stałe, więc i p musi być stałe.

Odpowiedź: Jest to wykers przemiany izobarycznej.

Uwaga: Wykres przemiany izobarycznej na wykresie V(T) leży zawsze na prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych.


Zajec

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Przeminy gazu doskonałego, zasady termodynamiki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna