fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Przeminy gazu doskonałego, zasady termodynamiki > Zadanie 6
Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki - Zadanie 6

Treść:
Młot parowy o masie m=4 ton uderza z prędkością v=3m/s w żelazną płytę o masie mp=6kg i cieple właściwym cw=500J/kgK. O ile ogrzeje się podczas jednego uderzenia ta płyta, jeżeli 80% energii wydzielonej przy uderzaniu młota zostaje zużyte na ogrzewanie płyty?

Dane:
m = 4 t = 4000 kg
v = 3 m/s
mp = 6 kg
cw = 500 J/kgK


Szukane:
ΔT = ?

Wzory:
1. Energia kinetyczna

2. Ciepło pobierane/oddawane


Rozwiązanie:
Młot, uderzając w płytę, posiada pewną prędkość, a co się z tym wiąże energię kinetyczną. Przekazuje 80% swojej energii płycie. Co się stało z pozostałymi 20%? Została zamieniona na np. pokonanie oporu powietrza czy na ogrzanie się młota, lecz to nie jest obiektem naszego zainteresowania w tym zadaniu :).
Energia przekazana płycie zostaje zamieniona na ogrzanie płyty (ponieważ zakładamy, że płyta pozostała w spoczynku):Podczas ogrzewania (dostarczania energii) bez zmiany stanu skupienia ciała dochodzi do wzrostu jego temperatury zgodnie ze wzorem:Rozwiązując równanie ze względu na ΔT otrzymujemy:Podstawiając dane mamy:Sprawdźmy na koniec jednostkę:Ostatecznie wyliczyliśmy, że płyta ogrzeje się o 4.8 (stopni) Kelwina.


Jawor

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Przemiany gazu doskonałego, zasady termodynamiki
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 13
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna