fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole elektrostatyczne > Zadanie 1
Pole elektrostatyczne - Zadanie 1

Treść:
O ile więcej ładunków elementarnych ujemnych niż dodatnich zawiera kula naładowana ładunkiem Q=-1.6.10-2C?

Dane:
Q= -1.6 . 10-2 C
e = 1.6 . 10-19 C


Szukane:
n = ?

Wzory:
-

Rozwiązanie:
Szukamy liczby ładunków elementarnych. Znamy wartość pojedynczego ładunku elementarnego, która wynosi

W celu rozróżnienia, czy mamy do czynienia z ładunkiem ujemnym, czy ładunkiem dodatnim, możemy dodać odpowiedni znak przed tą wartością. Ponieważ szukamy liczby ładunków ujemnych, zatem:

Zanim podamy rozwiązanie, pomyślmy, co oznacza liczba Q.
Jeżeli jakieś ciało ma tyle samo ładunków ujemnych i ładunków dodatnich, wtedy Q = 0. Oznacza to, że gdy Q < 0, to wtedy w danym ciele jest przewaga ładunków ujemnych, a jeśli Q > 0, to wtedy owe ciało posiada więcej ładunków dodatnich.

W naszym zadaniu wartość Q jest wartością ujemną, zatem kula zawiera więcej ładunków ujemnych i wartość różnicy ładunków ujemnych i ładunków dodatnich wynosi Q = -1.6 . 10-2 C. Oznacza to, że jeżeli chcemy obliczyć liczbę ładunków ujemnych, to wartość Q musimy podzielić przez ładunek elementarny e. To tak, jakbyśmy chcieli obliczyć, ile jabłek po 0.50 zł za sztukę możemy kupić za 200 zł. Zatem:


Kula posiada 1017 więcej ładunków ujemnych niż dodatnich.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole elektrostatyczne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna