fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole elektrostatyczne > Zadanie 10
Pole elektrostatyczne - Zadanie 10

Treść:
Proton o ładunku e i masie m, mający prędkość v, zbliża się do nieruchomego ładunku dodatniego Q. Ile wynosi minimalna odległość rmin, na którą zbliży się proton do ładunku Q?

Dane:
e
m
v
Q


Szukane:
rmin = ?

Wzory:
1. Energia potencjalna w polu elektrostatycznym:

2. Energia kinetyczna:


Rozwiązanie:
Proton ma ładunek dodatni.
Zgodnie z zasadą zachowania energii całkowitej początkowa energia kinetyczna protonu (bo gdzieś w nieskończoności nie ma energii potencjalnej pola elektrostatycznego) zostanie zamieniona na energię potencjalną w punkcie największego zbliżenia ładunków (ponieważ dwa ładunki dodatnie się odpychają, to siła coulombowska, powodująca to odpychanie, zahamuje proton, czyli wtedy energia kinetyczna będzie równa zeru).

Zapiszmy zasadę zachowania energii (pamiętajmy, że dla ładunków jednoimiennych energia potencjalna ma wartość dodatnią):


Otrzymany wzór wyraża minimalną odległość, na jaką zbliży się proton do ładunku Q.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole elektrostatyczne
Energia kinetyczna
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 8
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna