fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole elektrostatyczne > Zadanie 11
Pole elektrostatyczne - Zadanie 11

Treść:
64 krople rtęci, o równych promieniach, naładowane takimi samymi ładunkami, łączą się w jedną dużą kroplę. Jeżeli V1 oznacza potencjał przy powierzchni małej kropli, a V2 przy powierzchni dużej kropli, to oblicz stosunek V2 / V1.

Dane:
64 małe krople
1 duża kropla
q - ładunek małej kropli


Szukane:
V2 / V1 = ?

Wzory:
1. Potencjał:

2. Objętość kuli:


Rozwiązanie:
Potencjał przy powierzchni małej kropli o promieniu r1, naładowanej ładunkiem q, jest równy

Analogicznie dla dużej kropli o promieniu r2 mamy

Możemy znaleźć również zależność promieni małej i dużej kropli. Ponieważ objętość dużej kropli równa jest łącznej objętości małych kropel więc


Ponieważ potencjał i objętość oznacza się w fizyce zwyczajowo literą V, nie pomylcie tych wielkości fizycznych!
Ostatecznie szukany stosunek wynosi:


Szukany stosunek potencjałów wynosi więc 16.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole elektrostatyczne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 10
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna