fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Pole elektrostatyczne > Zadanie 12
Pole elektrostatyczne - Zadanie 12

Treść:
Potencjał w punkcie P pola elektrycznego trzech ładunków punktowych q1=q, q2=2q, q3 jest równy zeru. Ile wynosi ładunek q3?

Dane:
q1 = q
q2 = 2q


Szukane:
q3 = ?

Wzory:
1. Potencjał:


Rozwiązanie:
Obiecuję, że zadanie nie jest trudne.
Przede wszystkim trzeba znać zasadę składania potencjałów, jeżeli mamy kilka ładunków w polu. Zasada ta mówi, że potencjał w danym punkcie pola jest równy sumie algebraicznej potencjałów pochodzących od każdego ładunku. A więc potencjał V w punkcie P wynosi


gdzie Vi oznacza potencjał w punkcie P liczony dla i-tego ładunku (i = 1, 2, 3).

Z zadania wiemy, że potencjał w punkcie P jest równy zeru.


Za każdy potencjał podstawiamy wartość zgodną ze wzorem i rysunkiem

Uprościliśmy wzór ze stałej k i odległości d.
Podstawiamy dane wartości ładunków q1 i q2


Teraz możemy wyliczyć szukaną wartość ładunku q3

Zatem szukany ładunek ma wartość -6 q.

Jamnik

« powrót do listy zadań
Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Pole elektrostatyczne
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 12
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna